Kokios ateities norėtum kaime?

Prisidėk prie kaimo vietovių ateities kūrimo

TPasaulis, kuriame mes gyvename, patiria gilius pokyčiusAkiniai, per kuriuos mes žiūrėjome į kaimo vietoves, pasikeitė ir suteikė mums įkvėpimo spręsti problemas, prisiimti atsakomybę ir susidurti su naujais iššūkiais. Pasinaudokime šia proga!

LEADER metodas ir veikimo būdas, pagrįstas dalyvavimu, inovacijomis ir viešojo bei privataus sektorių bendradarbiavimu, gali suvaidinti esminį vaidmenį susiduriant su nauja socialine, ekonomine, kultūrine ir aplinkos paradigma kaimo vietovėse.

Atlikdama šią apklausą, ELARD (Europos LEADER asociacija kaimo plėtrai) ir REDR (Ispanijos kaimo plėtros tinklas) ketina apmąstyti, apžvelgti ir apibrėžti, kaip artimiausiu metu LEADER gali toliau gerinti kaimo vietovių ir jų gyventojų gyvenimo kokybę.

Kodėl turėtumėte dalyvauti apklausoje? Jūsų balsas bus išgirstas: mes užtikrinsime, kad jūsų nuomonės ir idėjos būtų perduotos regionų, nacionaliniams ir Europos politiniams lyderiams bei regionų ir vietos administracijų pareigūnams. Visi atsakymai, surinkti atliekant šią apklausą, bus išplatinti skirtinguose informacijos kanaluose ir per mūsų partnerius.

Asmeninė informacija

Lytis

Amžius

Darbovietė – atstovaujama organizacija

Kaip manote, ar 2035 kaimo vietovių gyventojai gyvens geriau, blogiau ar taip pat kaip šiandien?

Įsivaizduokite po 15 metų… kokius 3 dalykus norėtumėte matyti įvykusiui? Pasirinkite daugiausiai TRIS

Kurios iš išvardintų paslaugų/viešųjų paslaugų Jums yra svarbiausios Įvertinkite nuo 1 iki 5 (5 yra didžiausia vertė)

1. Sveikatos paslaugos

2. Švietimas

3. Transportas (susisiekimas)

4. Paslaugos vartotojams

5. Ryšiai

6. Laisvalaikio / Kultūrinės paslaugos

7. Priežiūros paslaugos pagyvenusiems bei neįgaliems

8. Finansinių paslaugų prieinamumas

9. Paslaugų skaitmeninimas (skaitmeninės paslaugos)

10. Pasiekiamas būstas

In what way has LEADER contributed to your territory?Kaip LEADER prisidėjo prie Jūsų teritorijos? Pasirinkite 5 variantus

Kokia būtų Jūsų vietovė be LEADER?

Ar Jūs norėtumėte, kad jūsų vietovė (teritorija) ir toliau gautų paramą ekonominei, socialiniai ir aplinkos įvairovei skatinti per LEADER bei VVG?

Ar manote, kad be šių lėšų Jūsų teritorija vystytųsi panašiai visuose lygmenyse (ekonominiame, socialiniame, politiniame)?

Ką patartumėte aukščiausiai valdžiai dėl LEADER tęstinumo, kad būtų galima atkreipti dėmesį į esamą situaciją kaimo vietovėse ir pakeisti ją?

Galiausiai, kaip Jūs patobulintumėt LEADER metodą? Įvertinkite pasiūlymus nuo 1 iki 5 (5 yra didžiausia vertė).

1. Sugrįžti prie LEADER ideologijos įgyvendinant 7 pagrindinius jo principus (iniciatyva „iš apačios į viršų“, plėtros strategija, viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimas, integralumas - daugiasektoriškumas, inovacijos, bendradarbiavimas ir tinklaveika

2. VVG turi būti laikomas pagrindiniu lėšų kaimo vietovėms katalizatoriai ir administratoriai, ir ne tik Kaimo plėtros fondo.

3. Vengti aukšto politizavimo lygio LEADER įgyvendinime.

4. Mažinti biurokratines procedūras ir suteikti VVG daugiau galių socialiniam ir ekonominiam atgaivinimui.