Kakšno podeželsko okolje želite?

Sodeluje pri oblikovanju podeželskih območij prihodnosti

Svet, v katerem živimo, trpi in doživlja globoke preobrazbe. Naš pogled na podeželsko okolje se je spremenil in zato smo vir navdiha za našo sposobnost reševanja problemov, prevzemanja odgovornosti in soočanja z novimi izzivi. Izkoristimo to priložnost!

Metodologija LEADER in naš način delovanja, ki temelji na sodelovanju, inovacijah in javno-zasebnem sodelovanju, lahko igrata ključno vlogo pri spopadanju z novo socialno, gospodarsko, kulturno in okoljsko paradigmo na podeželju.

Cilj raziskave REDR je spodbuditi razmislek, zavzemati se za stran in opredeliti, kako lahko LEADER še naprej izboljšuje kakovost življenja podeželskih območij in njihovih prebivalcev v bližnji prihodnosti.

Zakaj bi morali sodelovati? Tvoj glas bo slišan: Kot REDR bomo zagotovili, da bodo vaša stališča in ideje preneseni na regionalne, nacionalne in evropske politične voditelje ter na regionalne in lokalne vladne uradnike. Vsi odgovori, zbrani v tej makro anketi, bodo razkriti v različnih informacijskih kanalih in preko naših partnerjev.

Osebni podatki

Spol

Starostni razpon

Entiteta, v kateri delate

Na splošno, ali menite, da bo na 2035 podeželskih območjih živelo bolje, slabše ali enako kot danes?

Predstavljaj si čez 15 let... Katere tri stvari si želiš, da bi se zgodilo?Izberite največ tri

Katere bližinske storitve najbolj cenite? Vrednoti naslednje možnosti med letoma 1 in 5 (največja vrednost je 5).

1. Zdravje in oskrba

2. Izobraževanje

3. Prevoz

4. Storitve za potrošnike

5. Povezljivost

6. Ponudba za prosti čas/kulturo

7. Storitve oskrbe starejših in vzdrževanih oseb

8. Dostop do finančnih storitev

9. Digitalizacija storitev

10. Dostopna stanovanja

Kaj je LEADER prinesel na vaše ozemlje? Izberite 5 možnosti

Kakšno bi bilo vaše ozemlje brez pomoči LEADER?

Ali želite, da vaše ozemlje še naprej prejema sredstva za spodbujanje gospodarske, socialne in okoljske raznolikosti prek LEADER in LAS?

Ali menite, da bi brez teh virov vaše ozemlje doživelo podoben razvoj na vseh ravneh (gospodarskem, socialnem, političnem)?

Kaj svetujete vodilnim voditeljem o kontinuiteti programa LEADER, da bi obravnavali in obrnili sedanje razmere na podeželju?

In nazadnje, kako bi izboljšali pristop LEADER? Vrednoti naslednje možnosti med letoma 1 in 5 (največja vrednost je 5).

1. Vrnitev k izvoru programa LEADER pri izvajanju 7 temeljnih načel (pristop od spodaj navzgor, razvojna strategija, javno-zasebno partnerstvo, večsekturnost, inovacije, sodelovanje in mreženje).

2. Upoštevanje LAS kot katalizatorjev in po drugi strani kapitalizatorjev virov na podeželju, ne samo iz sredstev EKSRP.

3. Izogibanje visoki stopnji politizacije pri uporabi LEADER.

4. Poenostavitev birokratskih postopkov in krepitev vloge lokalnih akcijskih skupin z večjo sposobnostjo za socialno in gospodarsko dinamizacijo.