ΠΟΙΟ ΜΕΛΛΟΝ ΘΕΛΕΤΕ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ;

Λάβετε μέρος στη διαμόρφωση του μέλλοντος των αγροτικών περιοχών - Περιοχών της Υπαίθρου

Θέλετε να βοηθήσετε να "επηρεάσετε" τις πολιτικές για την Ύπαιθρο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο;Βοηθήστε μας απαντώντας σε αυτήν την έρευνα που διαρκεί λιγότερο από 10 λεπτά!

Μαζί με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ομάδων Τοπικής Δράσης (ELARD), το Ελληνικό Δίκτυο Ομάδων Τοπικής Δράσης CLLD/LEADER, έχουμε δημιουργήσει έναν ιστότοπο - (έρευνα) για να γνωρίσουμε από πρώτο χέρι τη γνώμη του ευρωπαϊκού αγροτικού πληθυσμού σχετικά με το μέλλον των εδαφών τους.

Μια έρευνα που θέλει να χρησιμεύσει ως σημείο συνάντησης για όλους τους παράγοντες που συμμετέχουν στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού αγροτικού περιβάλλοντος.

Μια ανοιχτή και συμμετοχική πλατφόρμα που χρησιμεύει για να ακούει και να συλλέγει μέχρι τις 30.06.2020 τις απόψεις και τις προτάσεις σας για το μέλλον για τις αγροτικές περιοχές.

Προσωπικές Πληροφορίες

Φύλο (γένος)

Εύρος Ηλικίας

Φορέας στον οποίο απασχολείστε

Γενικά νομίζετε ότι το 2035, οι κάτοικοι στις Περιοχές της Υπαίθρου θα έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής, χειρότερη ή το ίδιο;

Κοιτώντας μπροστά σε 15 χρόνια ...Ποιά είναι τα τρία θέματα από τα παρακάτω που θα θέλατε να συμβούν-πραγματοποιηθούν (διαλέγετε έως 3)

Ποια από τις παρακάτω τοπικές υπηρεσίες αξιολογείτε θετικά περισσότερο; Βαθμολογείστε τις παρακάτω επιλογές από το 1 έως το 5 (το 5 είναι η μέγιστη βαθμολογία)

1. Υγεία και κοινωνική μέριμνα

2. Εκπαίδευση

3. Μεταφορές

4. Υπηρεσίες καταναλωτών

5. Συνδεσιμότητα

6. Αναψυχή και Πολιτισμός

7. Κοινωνική μέριμνα για την τρίτη ηλικία και εξαρτώμενα μέλη.

8. Πρόσβαση σε Χρηματο-οικονομικές Υπηρεσίες

9. Ψηφιοποίηση Υπηρεσιών

10. Οικονομικά ανεκτή δυνατότητα για κατοικία.

Με ποιό τρόπο πιστεύετε ότι το LEADER έχει συνεισφ΄ερει στην περιοχή σας; (Επιλέγετε έως 5 από τις παρακάτω επιλογές).

Πώς θα ήταν η περιοχή σας χωρίς το LEADER;

Θα θέλατε η περιοχή σας να συνεχίσει να λαμβάνει πόρους για τη ην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ποικιλομορφίας μέσω του LEADER και των Ομάδων Τοπικής Δράσης;

Πιστεύετε ότι, χωρίς αυτούς τους πόρους, η περιοχή σας θα είχε υποστεί παρόμοια ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα (οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό);

Τι θα συμβουλεύατε τους Ηγέτες των τοπικών και Εθνικών Κοινοτήτων όσον αφορά στη συνέχιση του προγράμματος LEADER για να αντιμετωπίσει και να ανατρέψει την υφιστάμενη κατάσταση στις Αγροτικές-Περιοχές της Υπαίθρου;.

Και τέλος, πώς θα βελτιώνατε την προσέγγιση LEADER; Βαθμολογήστε τις ακόλουθες επιλογές από 1 έως 5 (5 είναι η μέγιστη τιμή)

1. Επιστροφή στις "ρίζες" του LEADER όσον αφορά την εφαρμογή των 7 βασικών αρχών (προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, τοική αναπτυξιακή στρατηγική, συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, πολυτομεακή προσέγγιση, καινοτομία, συνεργασία και δικτύωση)

2. Θεωρώντας τις Ομάδες Τοπικής Δράσης ως καταλύτες και μηχανισμό για την κεφαλαιοποίηση πόρων σε αγροτικές περιοχές, όχι μόνο από κονδύλια του ΕΓΤΑΑ. (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης).

3. Αποφυγή του υψηλού επιπέδου πολιτικοποίησης κατά την εφαρμογή του LEADER.

4. Απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και παροχή μεγαλύτερης ικανότητας στις ΟΤΔ για κοινωνική και οικονομική αναζωογόνηση των περιοχών τους.