Hvilken fremtid ønsker du i landdistrikterne?

Deltag i udformningen af landdistrikternes fremtid!

Den verden, vi lever i, oplever og gennemgår gennemgribende forandringer. De briller, som vi kiggede på landdistrikterne med, har ændret sig og har bevirket, at vi er en inspirationskilde for vores evne til at løse problemer, påtage os ansvar og tage nye udfordringer op. Lad os udnytte denne mulighed!

LEADER-metoden og vores måde at handle på – baseret på aktiv deltagelse, innovation og offentlig-privat samarbejde – kan spille en afgørende rolle frem mod et nyt socialt, økonomisk, kulturelt og miljømæssigt paradigme i landdistrikterne

>Gennem denne undersøgelse har REDR til hensigt at reflektere, tage parti og definere, hvordan LEADER kan fortsætte med at forbedre livskvaliteten for landdistrikternes indbyggere i den nærmeste fremtid.

Hvorfor skal du deltage? Din stemme vil blive hørt: Som REDR vil vi sikre, at din mening og idéer overføres til regionale, nationale og europæiske politiske ledere og embedsmænd fra regionale og lokale forvaltninger. Alle svarene indsamlet i denne makro undersøgelse vil blive offentliggjort gennem vores forskellige informationskanaler og via vores medarbejdere. Del gerne!

Personlige oplysninger

Køn

Aldersgruppe

Arbejdssted

Mener du generelt, at befolkningen i landdistrikterne i 2035 vil leve bedre, værre eller det samme som i dag?

Forestil dig om 15 år ... hvilke tre ting vil du gerne se ske? Vælg maksimalt tre

Hvilke af disse lokale services sætter du mest pris på? Bedøm følgende forslag fra 1 til 5 (5 er den maksimale værdi).

1. Sundhed og pleje

2. Uddannelse

3. Transport

4. Forbruger services

5. Tilslutningsmuligheder

6. Fritidstilbud / Kultur

7. Pleje af ældre og omsorgskrævende

8. Adgang til finansielle tjenesteydelser

9. Digitalisering af services

10. Tilgængelige boliger

På hvilken måde har LEADER (LAG’er) bidraget i dit område? Vælg 5 indstillinger

Hvordan ville dit område være uden LEADER-støtte?

Ønsker du, at dit område fortsat skal modtage ressourcer til fremme af økonomisk, social og miljømæssig mangfoldighed gennem LEADER og LAG'er?

Tror du, at dit område ville have gennemgået en lignende udvikling på alle niveauer uden disse ressourcer (økonomisk, socialt, politisk)?

Hvordan vil du råde beslutningstagere ift. en fortsættelse af LEADER for at håndtere og vende den nuværende situation i landdistrikterne?

Og endelig: Hvordan vil du forbedre LEADER-tilgangen? Bedøm følgende forslag fra 1 til 5 (5 er den maksimale værdi).

1.Tilbagevenden til LEADER's oprindelige tilgang med gennemførelsen af de syv grundlæggende principper (bottom-up-tilgang, udviklingsstrategi, offentlig-privat samarbejde, tværsektoriel tilgang, innovation, samarbejde og netværkssamarbejde).

2. Overveje at anvende LAG'er som katalysatorer og kapitaliserere af ressourcerne i landdistrikterne, ikke kun ved anvendelse af midler fra Landdistriktsprogrammet.

3. Undgå den høje grad af politisering ved anvendelsen af LEADER.

4. Forenkling af de bureaukratiske procedurer og tilføre LAG’erne større kapacitet til social og økonomisk revitalisering.