Milyen jövőt szán a vidéknek?

Legyen része a vidék jövőjének formálásában!

A világ, amelyben élünk, nagyon komoly változásokon megy keresztülAz a szemszög, amelyből szemléltük a világot, megváltozott, és arra késztetett bennünket, hogy inspiráló forrássá váljunk, felelőteljes döntéseket hozzunk a kihívások és a nehézségeket leküzdése érdekében. Éljünk a lehetőséggel!

A LEADER megközelítés és cselekedeteink – az innovációra és az együttműködésre alapozva, kulcs szerepet játszhatnak az új szociális, gazdasági, kulturális és környezetvédelni paradigmák kezelésében.

A kérdőív által a REDR felméri, hogy a LEADER miként tudna a közeljövőben tovább javítani a vidéki térségek és lakosaik életminőségét.

Miért érdemes részt venni a felmérésben? A véleményed számít: a REDR garantálja, hogy a véleményed és ötleteid továbbítva lesznek nemzeti és régiós szinten egyaránt, valamint az európai politikusok és hivatalnokok felé. Az ebben a felmérésben összegyűjtött valamennyi válasz a különböző kommunikációs csatornákon és partnereken keresztül kerül megosztásra.

Személyi adatok

Nem

Életkora:

Szervezet, ahol dolgozik:

1. Mi a véleménye, 2035-ben általánosságban jobban, rosszabbul vagy ugyan olyan sznívonalú lesz a vidéki élet?

2. Képzeld el magadatt 15 évvel később. Milyen három dolgra fogsz vágyni?

3. Mely helyi közösségi szolgáltatásokat tartod a legfontosabbaknak? A következő lehetőségeket értékeli 1 és 5 között (az 5 a maximális érték).

1. Egészségügyi- és szociális ellátás

2. Oktatás

3. Szállítás

4. Fogyasztói szolgáltatások

5. Kapcsolatok

6. Szabadidő és kultúra

7. Idős és eltartott gondozási szolgáltatások

8. A pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés

9. A szolgáltatások digitalizálása

10. Hozzáférhető lakások

4. Mit hozott a LEADER a maga területére? Válasszon ki 5 opciót

Milyen lenne a terület LEADER segítség nélkül?

Szeretné, hogy a jövőben az ön területe továbbra is forrásokat kapna gazdasági, társadalmi és környezeti sokféleség előmozdítása érdekében a LEADER és a helyi akciócsoportok által?

Úgy gondolja, hogy e források nélkül hasonló fejlődésen ment volna keresztül az Ön térsége (gazdasági, társadalmi, politikai szinten)?

Mit javasolna a vezetőknek a LEADER módszerrel kapcsolatban: hogyan kezeljék, hogyan állítsak meg a jelenlegi negatív jelenségeket vidéki térségeken?

Hogyan javítana a LEADER megközelítésen? A következő lehetőségeket értékeli 1 és 5 között (az 5 a maximális érték).

1. Visszatérni a LEADER eredeti elgondolásához és 7 alapelvéhez (alulról felfelé irányuló építkezés, fejlesztési stratégia, köz- és magánszféra közötti együttműködés, multiszektoralitás, innováció, együttműködés és hálózatépítés).

2. A helyi akciócsoportok katalizátorként, illetve a vidéki térségek erőforrásainak tőkésítőjeként való tekintete, nem csak az EMVA-alapokból.

3. A LEADER alkalmazása során a politika magas szintjének elkerülése.

4. A bürokratikus eljárások egyszerűsítése és a nagyobb társadalmi és gazdasági dinamizálási kapacitással rendelkező helyi akciócsoportok felhatalmazása.