Welke landelijke omgeving wil je?

Neemt deel aan de vormgeving van de plattelandsgebieden van de toekomst

De wereld waarin we leven is lijden en ondergaat transformaties van grote diepte. Onze visie op het platteland is veranderd en heeft ons tot inspiratiebron gemaakt voor ons vermogen om problemen op te lossen, verantwoordelijkheden op zich te nemen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Laten we deze kans grijpen!

De LEADER-methodologie en onze manier van handelen – gebaseerd op participatie, innovatie en publiek-private samenwerking – kunnen een essentiële rol spelen bij het aanpakken van een nieuw sociaal, economisch, cultureel en milieuparadigma op het platteland.

Met dit onderzoek wil REDR reflectie stimuleren, partij kiezen en definiëren hoe LEADER in de nabije toekomst de levenskwaliteit van plattelandsgebieden en hun inwoners kan blijven verbeteren.

Waarom zou je meedoen? Uw stem zal gehoord worden: Als REDR zullen wij ervoor zorgen dat uw standpunten en ideeën worden overgedragen aan regionale, nationale en Europese politieke leiders en aan ambtenaren van regionale en lokale overheden. Alle antwoorden die in deze macro-enquête worden verzameld zullen op hun beurt in onze verschillende informatiekanalen en via onze partners worden getoond.

Persoonlijke gegevens

Geslacht

Leeftijdscategorie

Entiteit waarin u werkt

Denkt u in het algemeen dat in 2035 plattelandsgebieden beter, slechter of hetzelfde zullen leven dan nu?

Stel je voor over 15 jaar... Welke drie dingen wil je dat er gebeurt? Selecteer een maximum van drie

Welke nabijheidsdiensten waardeert u het meest? Het waardeert de volgende opties van 1 tot 5 (waarbij 5 de maximale waarde is).

1. Gezondheid en zorg

2. Onderwijs

3. Vervoer

4. Consumentendiensten

5. Connectiviteit

6. Vrije tijd/Cultuur Aanbieding

7. Zorg voor ouderen en hulpbehoevenden

8. Toegang tot financiële diensten

9. Digitalisering van diensten

10. Toegankelijke woningen

Wat heeft LEADER naar uw territorium gebracht? Selecteer 5 opties

Hoe zou uw territorium eruit zien zonder LEADER-hulpmiddelen?

Wilt u dat uw grondgebied middelen blijft ontvangen om de economische, sociale en milieudiversiteit via LEADER en LAG’s te bevorderen?

Denkt u dat uw territorium zonder deze middelen op alle niveaus (economisch, sociaal, politiek) een soortgelijke ontwikkeling zou hebben meegemaakt?

Wat adviseert u topleiders over de continuïteit van LEADER om de huidige situatie op het platteland aan te pakken en te keren?

En tot slot, hoe zou je de LEADER-aanpak verbeteren? Het waardeert de volgende opties van 1 tot 5 (waarbij 5 de maximale waarde is).

1. Terugkeer naar de oorsprong van LEADER bij de tenuitvoerlegging van de 7 basisbeginselen (bottom-upbenadering, ontwikkelingsstrategie, publiek-private samenwerking, multisecturaliteit, innovatie, samenwerking en netwerkvorming).

2. LAG’s beschouwen als katalysatoren en op hun beurt kapitalisatoren van middelen in plattelandsgebieden, niet alleen uit ELFPO-fondsen.

3. Vermijden van het hoge niveau van politisering bij de toepassing van LEADER.

4. Vereenvoudiging van bureaucratische procedures en versterking van LAG’s met een grotere capaciteit voor sociale en economische dynamiek.