Ce mediu rural vrei?

Participă la modelarea zonelor rurale ale viitorului

Lumea în care trăim suferă și suferă transformări de mare adâncime. Viziunea noastră față de mediul rural s-a schimbat și ne-a făcut o sursă de inspirație pentru capacitatea noastră de a rezolva problemele, de a-și asuma responsabilități și de a face față noilor provocări. Să profităm de această oportunitate!

Metodologia LEADER și modul nostru de acțiune – bazată pe participare, inovare și colaborare public-privat – pot juca un rol esențial în abordarea unei noi paradigme sociale, economice, culturale și de mediu în zonele rurale.

Prin intermediul acestui sondaj, REDR își propune să stimuleze reflecția, să ia poziție și să definească, printre toate acestea, modul în care LEADER poate continua să îmbunătățească calitatea vieții zonelor rurale și a locuitorilor acestora în viitorul apropiat.

De ce ar trebui să participi? Vocea ta va fi auzită: În calitate de REDR, ne vom asigura că opiniile și ideile dumneavoastră sunt transferate liderilor politici regionali, naționali și europeni și oficialilor guvernamentali regionali și locali. Toate răspunsurile colectate în acest studiu macro vor fi expuse la rândul lor în diferitele noastre canale de informare și prin intermediul partenerilor noștri.

Date cu caracter personal

Sex

Intervalul de vârstă

Entitate în care lucrați

În general, credeți că în 2035 zone rurale vor trăi mai bine, mai rău sau la fel decât în prezent?

Imaginează-ți că peste 15 de ani... Ce trei lucruri ai vrea să se întâmple? Selectați un maxim de trei

Ce servicii de proximitate prețuiești cel mai mult? Acesta evaluează următoarele opțiuni din 1 până în 5 (cu 5 fiind valoarea maximă).

1. Sănătate și îngrijire

2. Educația

3. Transport

4. Servicii pentru consumatori

5. Conectivitatea

6. Petrecere a timpului liber/Ofertă de cultură

7. Servicii de îngrijire a persoanelor în vârstă și a persoanelor aflate în întreținere

8. Accesul la serviciile financiare

9. Digitalizarea serviciilor

10. Locuințe accesibile

Ce a adus LEADER pe teritoriul dumneavoastră? Selectați 5 opțiuni

Cum ar arăta teritoriul tău fără SIDA LEADER?

Doriți ca teritoriul dumneavoastră să continue să primească resurse pentru a promova diversitatea economică, socială și de mediu prin LEADER și GAL-uri?

Credeți că fără aceste resurse, teritoriul dumneavoastră ar fi experimentat o dezvoltare similară la toate nivelurile (economică, socială, politică)?

Ce sfătuiți liderii de top cu privire la continuitatea LEADER să abordeze și să inverseze situația actuală din zonele rurale?

Și, în cele din urmă, cum ați îmbunătăți abordarea LEADER? Acesta evaluează următoarele opțiuni din 1 până în 5 (cu 5 fiind valoarea maximă).

1. Revenirea la originile LEADER în punerea în aplicare a celor 7 principii de bază (abordare de jos în sus, strategie de dezvoltare, parteneriat public-privat, multisecturitate, inovare, cooperare și crearea de rețele).

2. Considerând GAL-urile drept catalizatori și, la rândul lor, capitalizatori ai resurselor din zonele rurale, nu numai din fondurile FEADR.

3. Evitarea nivelului ridicat de politizare în aplicarea LEADER.

4. Simplificarea procedurilor birocratice și responsabilizarea GAL-urilor cu o capacitate mai mare de dinamizare socială și economică.