Jaké venkovské prostředí chcete?

Podílí se na formování venkovských oblastí budoucnosti

Svět, ve kterém žijeme, trpí a prochází proměnami velké hloubky. Náš pohled na venkovské prostředí se změnil a stal se zdrojem inspirace pro naši schopnost řešit problémy, převzít odpovědnost a čelit novým výzvám. Chopme se této příležitosti!

Metodika LEADER a náš způsob jednání - na základě účasti, inovací a spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem - mohou hrát zásadní úlohu při řešení nového sociálního, hospodářského, kulturního a environmentálního paradigmatu ve venkovských oblastech.

Cílem REDR je prostřednictvím tohoto průzkumu stimulovat reflexi, zaujmout strany a definovat mezi všemi způsoby, jak může společnost LEADER v blízké budoucnosti nadále zlepšovat kvalitu života venkovských oblastí a jejich obyvatel.

Proč by ses měl účastnit? Tvůj hlas bude vyslyšen: Jako REDR zajistíme, aby byly vaše názory a myšlenky předávány regionálním, národním a evropským politickým představitelům a úředníkům regionální a místní správy. Všechny odpovědi shromážděné v tomto makro průzkumu budou následně odhaleny v našich různých informačních kanálech a prostřednictvím našich partnerů.

Osobní údaje

Pohlaví

Věkové rozmezí

Entita, ve které pracujete

Obecně si myslíte, že v 2035 venkovských oblastech budou žít lépe, hůře nebo stejně jako dnes?

Představ si, že za 15 let... Jaké tři věci by se ti chtělo stát? Zvolte maximálně tři

Jaké blízké služby si ceníte nejvíce? Hodnotí následující volby od 1 do 5 (maximální hodnota je 5).

1. Zdraví a péče

2. Vzdělávání

3. Doprava

4. Služby pro spotřebitele

5. Konektivita

6. Nabídka volného času/kultury

7. Pečovatelské služby pro seniory a závislé osoby

8. Přístup k finančním službám

9. Digitalizace služeb

10. Přístupné bydlení

Co přinesl LEADER na vaše území? Vyberte 5 možnosti

Jak by vaše území vypadalo bez LEADER AIDS?

Chcete, aby vaše území nadále získávalo zdroje na podporu hospodářské, sociální a environmentální rozmanitosti prostřednictvím programu LEADER a MAS?

Myslíte si, že bez těchto zdrojů by vaše území zažilo podobný vývoj na všech úrovních (ekonomické, sociální, politické)?

Co radíte vedoucím představitelům ohledně kontinuity programu LEADER, aby se zabývali a zvrátili současnou situaci ve venkovských oblastech?

A nakonec, jak byste zlepšil přístup LEADER? Hodnotí následující volby od 1 do 5 (maximální hodnota je 5).

1. Návrat k původu programu LEADER při provádění 7 základních zásad (přístup zdola nahoru, rozvojová strategie, partnerství veřejného a soukromého sektoru, multisektualita, inovace, spolupráce a vytváření sítí).

2. Zvažují MAS jako katalyzátory a na oplátku kapitalizátory zdrojů ve venkovských oblastech, a to nejen z fondů EZFRV.

3. Vyhnout se vysoké úrovni politizace při uplatňování programu LEADER.

4. Zjednodušení byrokratických postupů a posílení pravomocí MAS s větší kapacitou pro sociální a hospodářskou dynamizaci.