Kakvo ruralno okruženje želite?

Sudjelujte u oblikovanju ruralnih područja budućnosti

Svijet u kojem živimo doživljava i prolazi kroz duboke transformacije. Naše gledište prema ruralnom okruženju promijenilo se i učinilo nas izvorom inspiracije za našu sposobnost rješavanja problema, preuzimanja odgovornosti i suočavanja s novim izazovima. Iskoristimo ovu priliku!

LEADER metodologija i naš način djelovanja – temeljeni na sudjelovanju, inovacijama i javno-privatnoj suradnji – mogu igrati ključnu ulogu u rješavanju nove socijalne, gospodarske, kulturne i ekološke paradigme u ruralnim područjima.

Ovom anketom REDR želi potaknuti promišljanje, zauzeti strane i definirati načine na kojeji LEADER može nastaviti poboljšavati kvalitetu života ruralnih područja i njihovih stanovnika u bliskoj budućnosti.

Zašto biste trebali sudjelovati? Vaš glas će se čuti: Kao REDR, osigurat ćemo da se vaša stajališta i ideje prenesu regionalnim, nacionalnim i europskim političkim čelnicima te na dužnosnike regionalne i lokalne samouprave. Svi odgovori prikupljeni ovom makro anketomi bit će javno dostupn u našim različitim informacijskim kanalima i preko naših partnera.

Osobne informacije

Spol

Dobni raspon

Subjekt u kojem radite

Općenito, mislite li da će se u 2035-toj, u ruralnim područjim živjeti bolje, lošije ili jednako kao danas?

Zamislite za 15 godina... Koje tri stvari želiteš da se dogodei? Odaberite najviše tri

Koje od lokalnih usluga najviše cijenite? Vrednujtee sljedeće opcije od 1 do 5 (pri čemu jes 5 maksimalna vrijednost).

1. Zdravlje i njega

2. Obrazovanje

3. Prijevoz

4. Potrošačke usluge

5. Povezanost

6. Slobodno vrijeme/Kulturna ponuda

7. Usluge skrbi za starije i uzdržavane osobe

8. Pristup financijskim uslugama

9. Digitalizacija Usluga

10. Pristupačno stanovanje

Na koji način je LEADER doprinjeo vašem području Odaberite 5 opcijae

Kako bi vaš teritorij izgledao bez potpore LEADER-a?

Želite li da vaš teritorij nastavi primati resurse za promicanje gospodarske, društvene i ekološke raznolikosti putem LEADER-a i LAG-ova?

Mislite li da bi vaš teritorij, bez tih resursa, doživio sličan razvoj na svim razinama (ekonomskoj, društvenoj, političkoj)?

Što savjetujete ključnim/visoko pozicioniranim čelnicima o kontinuitetu LEADER-a – svrhu upoznavanja i poboljšanja trenutne situacijei u ruralnim područjima?

I na kraju, kako biste poboljšali LEADER pristup? Vrednujtee sljedeće opcije od 1 do 5 (pri čemu jes 5 maksimalna vrijednost).

1. Povratak porijeklu LEADER-a podrijetlu u smislu provedbe i 7 osnovnih načela (pristup odozdo prema gore, razvojne strategije, javno-privatna partnerstva, multi – sektorski pristup, inovacijea, suradnjae i umrežavanjea).

2. Razmotriti LAG-ove kao katalizatore i kapitalizatore resursa ruralnih područja, ne samo iz sredstava EPFRR-a.

3. Izbjegavanje Visoke Razine politizacije u primjeni LEADER-a.

4. Pojednostavnjenje birokratskih procedura i osnaživanje LAG-ova s većim kapacitetom za socijalnu i gospodarsku revitalizaciju.